Pasienter kan selv finne kliniske studier

Et nytt nasjonalt nettsted gir pasienter og pårørende lettere tilgang til og oversikt over kliniske studier som utføres ved norske sykehus: https://kliniskestudier.helsenorge.no/

Les om nyvinningen på Helse Bergen, og omtale i Dagens Medisin.

Pasienter kan selv finne kliniske studier

GCP kurs (ICH/GCP) - God klinisk utprøvingspraksis i kliniske studier

Forskningpostene voksen/barn inviterer til GCP-kurs 2 ganger årlig.  På kurset blir det invitert foredragsholdere fra relevante institusjoner og avdelinger som er tilknyttet kliniske studier, og deltakerne kan se fram til en lærerik dag og nyttig møte med andre forskningsansatte.

Tid: Torsdag 25.februar 2016, kl 8.30 - 16
Program: her; nytt på dette kurset er at Ingvild Aaløkken fra Statens Legemiddlerverk vil holde et av innleggene.
Sted: Kurs- og konferansenteret i Bikuben, Haukeland universitetssykehus   

Påmeldingsfrist: 12.feb 16 via Læringsportalen , dette gjelder også for eksterne (må opprette en brukerprofil på "Helse Bergen-eksterne") 
Kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Neste: Torsdag 29.september 2016, kl 8.30 -16
Norge,·liste over lokale kurs (denne listen kan være ufullstendig, oppdateres når vi får nye opplysninger):
http://www.norcrin.no/gcp-kurs-i-regi-av-hfene/
Sverige: Läkemedelsakademin arrangerer mange kurs innenfor klinisk utprøving.
Danmark:GCP enheden i København arrangerer også mange relevante kurs.

Bergen Spring Meeting of Nephrology 2015

Norwegian Society of Nephrology

The meeting will take place from Thursday, 16th April to Friday, 17th April 2015 at Hotel Grand Terminus, which is located near the railway station in central Bergen. For registration and program (pdf), please click below on "Go to program in pdf" and "Go to registration form".

Les mer...

Overføring av avklarte AK- og PK-konti

Styret i Innovest har vedtatt overføring av 462 avklarte PK- og AK-konti til ny kontostruktur i henholdsvis Helse Bergen HF, UIB og Innovest AS. Overføring av kontoene vil skje 16.juni 2014.

Les mer...

Banebrytende baderom

Utvikling av fremtidens baderom har blitt en betydelig suksess som har fått stor nasjonal og skandinavisk oppmerksomhet. Bano AS tok for 3 år siden sammen med Innovest AS initiativ til et Offentlig forsknings- og utviklingssamarbeid som har ledet til et banebrytende konsept for baderom til bruk i sykehus og andre helseinstitusjoner.  Flere avdelinger i Helse Bergen HF har gitt viktige bidrag i et prosjekt med stor tverrfaglig deltakelse med innsats fra leverandører, Norsk Handikapforbund, designere og andre.

Les om "Bergensbadet" i Bergens Tidende 2. april 2014 og 6. mars 2014.

Banebrytende baderom

NRI-konferansen 12. - 14. mai 2014

Den 9. nordiske forsknings- og innovasjonskonferansen på Solstrand Hotell har et variert program: styrking av klinisk forskning i norden, utvikling av nordisk samarbeid, utnytting av nordiske biobanker, utvikling av innovasjonsstrategier ved nordiske institusjoner, ulike modeller for samarbeid mellom universitetssykehus og universitet, samt utvikling av infrastruktur for forskning og innovasjon. Onsdag 14. mai er satt av til de ulike "sub-nettverkene" sine egne møter / workshops.

Nettside med program og påmelding finner du her.

NRI-konferansen 12. - 14. mai 2014

Frister for bilag 2013

Lønn / reiseregninger: Alt som skal med på lønn, og innberettes på 2013 må være mottatt i løpet av uke 1 2014. Bilag mottatt etter dette vil komme på 2014.

Andre utgifter: Inngående bilag/faktura/varekjøp må mottas i løpet av uke 2 for å komme med på 2013. Bilag mottatt etter dette kommer på 2014.

Faktura sendes: Vi må motta grunnlag for utgående faktura i løpet av uke 1 for å få de med på 2013. Grunnlag etter dette kommer på 2014.

Frister for bilag 2013

Lab. kurs - blodprøvetaking og prøvehåndtering

Ny kursdato satt opp; mandag 10. mars 2014 kl 9 - 16. Kurset skal gi kunnskap og kompetanse omkring blodprøvetaking og de preanalytiske forhold som kan påvirke analyseresultatene. Riktig prøvetakingen og prøvebehandling er helt avgjørende for et korrekt analyseresultat.

Les mer...

Innovest frikjent i retten

Bergen tingrett har avsagt dom i saken som Siv. Ing A. Godal AS reiste mot Innovest AS. Innovest AS er frifunnet, og saksøker er også dømt til å betale Innovests saksomkostninger. Siv. Ing A. Godal AS saksøkte Innovest AS for å ha sagt opp konsulentavtalen om daglig ledelse av selskapet. Siv. Ing A. Godal AS krevde også erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Les mer...

Faglig samhandlingsforum 13.februar

Tid: Torsdag 13. februar 12.00-15.45
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, UiB (bak Haukeland universitetssykehus)

  • Utviklingen innen pediatriske studier
  • HelseOmsorg 21:
    HelseOmsorg21 er en nasjonal strategiprosess. Målet er å utvikle en forsknings- og innovasjons-strategi for helse- og omsorgssektoren.
Les mer...

På jakt etter studiedeltakere til utprøving av HPV-vaksine

HPV-vaksine teamet ledet av Prof. Ole-Erik Iversen, Elisabeth Enge og Grete Augestad, søker etter deltakere til ny studie på vaksine mot HPV virus. De har lang erfaring, og har holdt på i over 10 år med ulike studier innenfor området. For mer informasjon se annonsen (HPV_annonse_2.pdf), eller les utlysningsteksten her:

Les mer...

Nye rutiner for bilagsgodkjenning

De nye rutinene innebærer at alle bilag skal være signert av kontoeier og attestert av nærmeste overordnede eller i henhold til avtalt delegering, samt godkjent for utbetaling hos Innovest.

Rutinene er etablert for å sikre en forsvarlig forvaltning i tråd med aksjelovens bestemmelser, samt gjeldende krav og sammenlignbar forvaltningspraksis i eierinstitusjonene.

Les mer...